LISTA ORGANIZAȚIILOR CARE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAME DE REDUCERE A RISCURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”Centrul “Adolescentul”

grupul ţintă: utilizatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexului comercial

persoana de contact – Romanova Svetlana

or. Orhei, str. Eminescu 12

tel.: (0235) 2 23 33; fax: (235) 2 12 27

e-mailsvetlana1151@rambler.ru

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”Tinerele femei Cernoleuca”

grupul ţintă: utilizatorii de droguri injectabile

persoana de contact – Cojocaru Victoria

or. Donduşeni, str. 31 August 15/3

tel.: (0251) 2 51 16

e-mail: cojocarus.vi@gmail.com

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”Uniunea pentru Echitate și Sănătate”

grupul ţintă: utilizatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexului comercial

persoana de contact – Iaţco Ala

mun. Bălţi, str. Victoriei 7A

tel./fax: (0231) 3 93 32; 9 25 51

e-mailprotineret@yahoo.com

sitewww.uniunea.md

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”AFI” (Act For Involvment)

grupul ţintă: bolnavii de tuberculoză, persoane HIV infectate, utilizatorii de droguri, deținuții și foștii deținuți, persoanele fără adăpost

persoana de contact – Doltu Svetlana

mun. Chişinău, str. Varșovia 7, of. 2

tel./fax. (022) 60 04 90

e-mailafi@afi.md,

sitewww.afi.md

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”Inițiativa Pozitivă”

grupul ţintă: utilizatorii de droguri injectabile, persoane HIV infectate

persoana de contact – Poverga Ruslan

mun. Chişinău, str. Independenței 6/2

tel.: (022) 00 99 74

e-mailsecretariat.initiativapozitiva@gmail.com

sitewww.positivepeople.md

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO Centrul de informații "GENDERDOC-M“

grupul ţintă: comunitatea LGBT

persoana de contact – Mulear Veaceslav

mun. Chişinău, str. Valeriu Cupcea 72/1

tel.: (022) 28 88 61; fax: (022) 28 01 94

e-mail: veaceslav.mulear@gdm.md

site: www.gdm.md

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”Pentru Prezent și Viitor”

grupul ţintă: utilizatorii de droguri injectabile

persoana de contact – Tudoreanu Nina

mun. Chişinău, str. Columna 59

tel. /fax: (022) 92 12 40

e-mail: nina_tudoreanu@gmail.com

site: www.ppv.md

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

AO ”Pas cu Pas regiunea Sud”

grupul ţintă: consumatorii de droguri, lucrătorii sexului comercial

persoana de contact – Ciobanu Svetlana

or. Cahul, str. C. Negruzzi 46

tel.: (0299) 84 2 83

e-mail: pas_сu_pas@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДОМСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГРУПП С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

ОО «Центр социальной поддержки «Тринити»

г. Рыбница, ул. Маяковского д. 52

тел.: (555) 40 133 

e-mail: triniti.md@gmail.com

Контактное лицо: Галаченко Ирина Александровна

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

НП «Альянс общественного здоровья»

г. Тирасполь, ул. Профсоюзов, 47

тел.: (779) 888 39; (779) 888 37      

e-mail: alians.zdorovia@gmail.com   

Контактное лицо: Вильховая Жанна Павловна 

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

ОО «Бендерское городское общество «Милосердие»

г. Бендеры, ул. Кирова, 74 

тел.: (552) 42 089 

e-mail: miloserdo2011@yandex.ru  

Контактное лицо: Цуркан Мария Ивановна

CONTACTE UTILE / Organizații din domeniu

НП «Медико-Социальные программы»

г. Бендеры, ул. Московская, 59, офис 207

тел.: (552) 26 080

Контактное лицо: Морошан Виталий Кириллович

Scroll to Top