Despre UNIUNE

VIZIUNEA UNIUNII:

Externă: O societate tolerantă, empatică și conștientă de problemele complexe de sănătate și sociale ce marchează o viața decentă, care asigură un mediu de suport în vederea respectării drepturilor omului și a accesului echitabil la servicii în R. Moldova.

Internă: Organizație ce promovează activ drepturile omului în contextul sănătății și securității publice, dezvoltă și implementează intervenții inovative sustenabile și calitative ce răspund provocărilor societății în R. Moldova.

MISIUNEA UNIUNII:

Noi, membrii Uniunii creăm un mediu social favorabil și îmbunătățim calitatea vieții oamenilor prin asigurarea respectării drepturilor omului în domeniul sănătății și securității publice în R. Moldova.

GRUPUL ȚINTĂ DE BENEFICIARI

– organizațiile active în domeniul sănătății și securității publice

– tinerii, inclusiv tinerii vulnerabili

– persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare HIV, hepatite virale, ITS și tuberculoză – femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente):

– persoanele infectate și afectate de HIV, hepatite virale, ITS și tuberculoză;

SCOPUL UNIUNII

este de a dezvolta şi implementa politici, acțiuni, intervenții și servicii în domeniul sănătății și securității publice în R. Moldova, durabile, accesibile și calitative adresate tuturor grupurilor de persoane ce le necesită femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente).

OBIECTIVELE UNIUNII CONSTAU ÎN A CONTRIBUI LA:

– promovarea noilor politici de sănătate și securitate publică în republică;

– promovarea educației medicale, sociale, juridice, ecologice ca facilitare a dobândirii cunoştinţelor care să permită înţelegerea problemelor de sănătate, problemelor sociale, juridice și de mediu în profunzimea şi complexitatea lor.

VALORI

– drepturile omului

– sănătatea

– securitatea

– calitatea vieții

– echitatea de gen

– transparența și responsabilitatea

– parteneriatul

– dezvoltarea continuă

– profesionalismul

– activismul și dedicația

– unitatea și spiritul de echipă

Scroll to Top