În perioada 27-29 mai 2024, Uniunea pentru Echitate și Sănătate (Uniunea) organizează Cursul de instruire inițială pentru parajuriștii specializați în domeniul HIV și Tuberculoză (TB)

În perioada 27-29 mai 2024, Uniunea pentru Echitate și Sănătate (Uniunea) organizează Cursul de instruire inițială pentru parajuriștii specializați în domeniul HIV și Tuberculoză (TB)

În perioada 27-29 mai 2024, Uniunea pentru Echitate și Sănătate (Uniunea) organizează Cursul de instruire inițială pentru parajuriștii specializați în domeniul HIV și Tuberculoză (TB).

Evenimentul este moderat de experți din cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), aducând expertiza necesară pentru formarea noii generații de parajuriști care vor oferi asistență juridică primară persoanelor din grupurile vulnerabile, integrându-se în Rețeaua Parajuriștilor Specializați a Uniunii.

Rețeaua dată, activă din 2018, include 30 de specialiști. Aceștia acoperă un teritoriu mai larg al RM, asigurând accesul la asistență juridică pentru mai multe comunități.

Evenimentul face parte din Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, finanțat prin Fondul Global pentru Combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul grantului coordonat de Centrul Centrul PAS, în parteneriat cu CNAJGS.

În perioada 27-29 mai 2024, Uniunea pentru Echitate și Sănătate (Uniunea) organizează un eveniment important – Cursul de instruire inițială pentru parajuriștii specializați în domeniul HIV și Tuberculoză (TB). Această inițiativă face parte din Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2024-2026, finanțat prin Fondul Global pentru Combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul grantului coordonat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), implementat de Uniunea pentru Echitate și Sănătate.

Evenimentul este moderat în special de doi experți din cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, dar și de alți specialiști ai Uniunii, aducând astfel expertiza și cunoștințele necesare pentru formarea noii generații de parajuriști specializați. Acești noi specialiști vor oferi asistență juridică primară persoanelor din grupurile vulnerabile afectate de HIV și TB, integrându-se în Rețeaua Parajuriștilor Specializați a Uniunii pentru Echitate și Sănătate.

Rețeaua de parajuriști specializați a Uniunii, activă din 2018, include la moment 30 de parajuriști specializați. Aceștia vor acoperi un teritoriu mai larg al Republicii Moldova, asigurând accesul la asistență juridică pentru mai multe comunități și sprijinind eficient persoanele afectate de HIV și TB.

Implementarea acestui proiect este realizată în partenerit cu Consiliul pentru Asistență Juridică Garantataă de Stat care solidifică angajamentul comun de a oferi aststență juridică primară și calificată persoanelor din grupurile defavorizate și de a asigura un viitor mai sigur pentru toți cetățenii Republicii Moldova.


С 27 по 29 мая 2024 года Союз за Справедливость и Здоровье (Союз) проводит важное мероприятие – начальный курс обучения для новых специализированных в области ВИЧ и ТБ параюристов.

Эта инициатива является частью Программы «Укрепление контроля туберкулёза и снижение смертности, связанной с СПИДом в Республике Молдова» на 2024-2026 годы, финансируемой Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией через грант, координируемый Центром Политик и Анализа в области Здравоохранения (Цетр PAS ), реализуемый Союзом за Справедливость и Здоровье.

Мероприятие модерируется в основном двумя экспертами из Национального Совета по Гарантированной Государственной Юридической Помощи, а также другими специалистами Союза, что обеспечит необходимые знания и опыт для подготовки нового поколения спациализированных параюристов. Эти новые специалисты будут предоставлять первичную юридическую помощь уязвимым группам в области ВИЧ и ТБ, и интегрируются в существующую Сеть Специализированных Параюристов Союза за Справедливость и Здоровье.

Сеть Специализированных Параюристов Союза, действующая с 2018 года, включает в настоящее время 30 специалистов. Они охватят услугами более широкую территорию Республики Молдова, обеспечивая доступ к юридической помощи для большего числа сообществ и эффективно поддерживая людей, пострадавших от ВИЧ и ТБ.

Реализация этого проекта осуществляется в партнерстве с Национальным Советом по Гарантированной Государством Юридической Помощи, что укрепляет общий настрой на предоставление первичной и квалифицированной юридической помощи уязвимым группам и обеспечивает более защищенное будущее для всех граждан Республики Молдова.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top