Servicii

SERVICII PRESTATE

Programele de reducere a riscurilor în contextul HIV sunt inițiative și strategii care vizează să minimizeze probabilitatea de transmitere a virusului HIV și să protejeze persoanele expuse la acesta.

În cadrul acestor programe se oferă următoarele servici de prevenire pentru persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare la HIV:

 • Schimbul de seringi și dezinfectante pentru consumatorii de droguri injectabile;
 • Asigurarea cu prezervative;
 • Profilaxia pre-expunere la riscul de infectare cu HIV;
 • Profilaxia post-expunere la riscul de infectare cu HIV;
 • Prevenirea supradozărilor pentru consumatorii de droguri;
 • Consultanță pre- și post- testare la HIV.

Servicii de prevenire

Serviciul de prevenire este un ansamblu de intervenții și programe menite să reducă riscul de apariție a infecțiilor (HIV, hepatite, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală) și a complicațiilor asociate acestora, în special pentru persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare.

Acesta include diverse activități, precum screening-ul și testarea pentru depistarea precoce a bolilor:

 • testare la HIV,
 • testarea la hepatite,
 • testarea la Sifilis,
 • screening la tuberculoză,
 • direcționare către servicii specializate de diagnostic.

Serviciul de prevenire la fel, presupune:

 • consilierea pentru adoptarea unui stil de viață sănătos;
 • promovarea vaccinării împotriva unor afecțiuni specifice;
 • educația în sănătate;
 • promovarea comportamentelor preventive.

Scopul principal al serviciului de prevenire este de a identifica factorii de risc și de a interveni într-un stadiu incipient al bolii sau chiar înainte de apariția acesteia, astfel încât să se reducă incidența și severitatea bolilor, precum și să se îmbunătățească calitatea vieții oamenilor.

Servicii de tratament

Serviciul de tratament reprezintă ansamblul de intervenții menite să vindece sau să amelioreze starea de sănătate a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Acest serviciu include:

 • Consultanța medicală și prescriere de tratamente: terapeutice, neurologice, chirurgicale, ginecologice;
 • Referire către consultanță și tratament către alți specialiști;
 • Oferire de medicamente (opțional)
 • Direcționare către Terapia de substituție cu opioide pentru consumatorii de droguri opioide;
 • Direcționare către Terapia Antiretrovirală (terapia ARV) pentru persoanele HIV infectate.

Scopul principal al serviciului de tratament este să ofere persoanelor oportunitatea de a se recupera și de a-și îmbunătăți starea de sănătate, reducând simptomele și efectele negative ale bolii asupra funcționării lor zilnice și calității vieții.

Consultații sociale

Prin intermediul acestui serviciu, asistenții sociali furnizează consiliere, îndrumare și sprijin practic pentru a ajuta persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare șa HIV și familiile acestora să facă față problemelor lor și să își îmbunătățească calitatea vieții. Aceștia pot oferi asistență în gestionarea crizelor, rezolvarea problemelor de locuire, accesarea serviciilor sociale și de sănătate, precum și în dezvoltarea abilităților de viață și adaptare la schimbări.

Consultații psihologice

Prin intermediul acestui serviciu, psihologii oferă evaluare, diagnosticare și intervenții terapeutice personalizate pentru a ajuta persoanele să facă față dificultăților lor și să își îmbunătățească sănătatea mentală și bunăstarea generală. Psihologii pot lucra cu clienții pentru a gestiona stresul, anxietatea, depresia, traumele sau alte probleme psihologice, oferind suport emoțional, consiliere și tehnici de coping.

Consultații de la egal la egal

Serviciul de consultație de la egal la egal reprezintă un cadru în care persoanele care au trecut prin experiențe similare oferă suport și îndrumare celor care se confruntă cu probleme sau dificultăți similare. Acest serviciu se bazează pe conceptul de înțelegere și empatie, oferind un mediu în care cei care primesc ajutor pot simți că sunt înțeleși și acceptați de către cineva care a trecut prin aceleași experiențe. Consultanții de la egal la egal pot oferi suport emoțional, sfaturi practice și perspective unice care provin din propriile lor experiențe personale. Acest serviciu promovează un sentiment de comunitate și solidaritate, încurajând schimbul de experiențe și resurse între membrii aceleiași comunități sau grupuri.

Activitatea parajuriștilor specializați

Parajuriștii specializați în cadrul Uniunii pentru Echitate și Sănătate desfășoară o activitate esențială în furnizarea de consultații juridice primare grupurilor vulnerabile. Prin intermediul acestor consultații, parajuriștii ajută persoanele vulnerabile să înțeleagă drepturile lor și să găsească soluții pentru problemele lor juridice. De asemenea, ei pot facilita medierea și rezolvarea amiabilă a conflictelor, promovând astfel soluții alternative la litigiu. Parajuriștii specializați pot direcționa, de asemenea, persoanele către Oficiile Teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, unde pot beneficia de suport juridic specializat și gratuit în soluționarea problemelor lor legale. În plus, aceștia pot ajuta persoanele să depună cereri către alte instituții publice sau private și pot promova lecții publice și organiza acțiuni de promovare a intereselor comunității, contribuind astfel la îmbunătățirea accesului la justiție și la promovarea respectării drepturilor omului și a egalității în drepturi.

Instruiri online și offline

Serviciile educaționale și informaționale furnizate de asociație includ o varietate de modalități, inclusiv instruire online și offline. Aceste instruiri sunt esențiale pentru a educa și a informa atât membrii comunității, cât și personalul din domeniu.

Instruire online:

Dezvoltarea de module de instruire online pe site-ul www.formare.md care pot fi accesate de la distanță.

Subiectele modulelor sunt variate și continuă să fie elaborate în dependență de necesitate.

Instruire offline:

 • Organizarea de sesiuni de instruire și workshop-uri la nivel local și național în comunități sau instituții de stat, pentru a oferi informații și resurse practice.
 • Dezvoltarea și distribuirea de materiale educaționale tipărite, precum broșuri sau pliante, care să conțină informații concise și ușor de înțeles.
 • Participarea la evenimente comunitare și târguri de sănătate pentru a oferi sesiuni de informare și instruire.

Campanii de informare

Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare pe subiecte de sănătate, securitate publică, drepturile omului și altele pentru a educa și mobiliza comunitățile în legătură cu problemele care le afectează viața este o altă activitate implementată. Aceste campanii sunt structurate pentru a oferi informații relevante și actualizate, iar strategiile de comunicare sunt adaptate pentru a ajunge la diferitele grupuri de populație. Prin intermediul evenimentelor, materialelor informative și colaborării cu alte organizații, acest serviciu își propune să crească gradul de conștientizare și să încurajeze acțiunile concrete pentru a aborda problemele de interes public.

Servicii

ACTIVITĂȚI DE PLEDOARIE

Îmbunătățirea și completarea pachetului de servicii în baza necesităților

Acest proces implică identificarea deficiențelor existente în serviciile disponibile și formularea de recomandări și propuneri pentru îmbunătățirea acestora. Prin intermediul acțiunilor de advocacy, organizația își propune să aducă în atenție autorităților și decidenților importanța adaptării serviciilor la nevoile specifice ale comunității, asigurând astfel o mai mare accesibilitate și calitate în furnizarea acestora.

Participarea la elaborarea noilor programe naționale și locale HIV și TB

Organizarea acțiunilor de advocacy pentru participarea la elaborarea noilor programe naționale și locale HIV și TB urmărește implicarea comunității în procesul decizional pentru dezvoltarea și implementarea acestor programe. Acest demers presupune mobilizarea și organizarea comunității afectate de HIV și tuberculoză pentru a-și exprima nevoile și preocupările în cadrul procesului de elaborare a programelor. Prin intermediul acestor acțiuni, se urmărește asigurarea că perspectivele și experiențele comunității sunt integrate în programele de sănătate publică, garantând astfel relevanța și eficacitatea acestora în combaterea HIV și TB.

Modificări legislative

Aceste acțiuni implică eforturi concentrate pentru influențarea procesului decizional și promovarea modificărilor legislative sau reglementare în concordanță cu nevoile și cerințele comunității. Organizația poate adopta diverse strategii, precum lobbying-ul, advocacy-ul public, colaborarea cu alte organizații și grupuri de interese, elaborarea de propuneri legislative și monitorizarea implementării legislației existente. Prin aceste demersuri, se urmărește să se asigure că vocea și interesele comunității sunt reflectate în legislația și politicile care le afectează, contribuind la promovarea schimbărilor pozitive și a unui cadru legal mai echitabil și inclusiv.

Advocacy pentru continuitatea finanțării serviciilor

Aceste acțiuni implică lobby-ul și promovarea cauzelor respective în fața autorităților guvernamentale, a donatorilor și a altor părți interesate pentru a obține angajamente pe termen lung în ceea ce privește finanțarea serviciilor.

Prin intermediul eforturilor de advocacy, se urmărește  să se asigure că serviciile esențiale rămân disponibile și accesibile pentru cei care au nevoie de ele, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății și bunăstării comunității în ansamblu.

Umanizarea politicilor antidrog

Acesta implică eforturi de sensibilizare și de lobby pentru implementarea unor politici care să abordeze problemele legate de droguri într-un mod uman, echitabil și bazat pe drepturile omului, asigurând accesul la servicii de sănătate, tratament și consiliere adecvate, precum și respectarea demnității și integrității umane a celor afectați de această problemă.

Dezvoltarea și menținerea activității parajuriștilor specializați

Susținerea și consolidarea rolului parajuriștilor specializați în furnizarea de asistență juridică primară, adaptată nevoilor specifice ale persoanelor expuse la HIV. Prin promovarea drepturilor omului, se încurajează crearea unui mediu legal, social, medical, etc.  în care aceste grupuri să beneficieze de acces la informații și servicii juridice esențiale pentru a-și proteja drepturile, să își apere integritatea și să facă față discriminării și stigmatizării asociate apartenenței la aceste grupuri vulnerabile.

Documentarea cazurilor de încălcare a DO și raportarea acestora în cadrul structurilor naționale și internaționale

Acest tip de advocacy implică monitorizarea și documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, inclusiv abuzurile, discriminarea și alte forme de injustiție, în colaborare cu organizații neguvernamentale, activiști și alte părți interesate. La fel, implică și utilizarea canalelor adecvate pentru raportarea acestor cazuri către structurile naționale și internaționale, cum ar fi organismele guvernamentale relevante, organizațiile internaționale pentru drepturile omului sau mecanismele de monitorizare și raportare a încălcărilor drepturilor omului. Prin intermediul acestui advocacy, se urmărește crearea unei presiuni asupra autorităților pentru investigarea cazurilor și celor responsabili de încălcările drepturilor omului, precum și promovarea schimbărilor legislative și politice care să asigure respectarea și protejarea drepturilor tuturor persoanelor, indiferent de apartenența lor socială, etnică, religioasă sau de altă natură.

Scroll to Top